حدیث

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم - مترادف و متضاد کلمات

زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ساعت 15:56 PM  توسط  مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ساعت 15:49 PM  توسط  مهدوی نژاد  | 

  برای دریافت مترادف و متضاد کلمات انگلیسی پیش دانشگاهی لینک زیر را کلیک کنید

مترادف و متضاد کلمات انگلیسی پیش دانشگاهی

 

Synonyms

Here you will find a table of words and their synonyms. We've only listed typical synonyms. We recommend using a good dictionary when looking for synonyms.

Word

Synonym

A

about

approximately

abstract

summary

to accomplish

to achieve

to accumulate

to build up

to administer

to manage

to admit

to confess

almost

nearly

animated

lively

to annoy

to irritate, to bother

to answer

to reply

anyway

besides

apparent

obvious

to appear

to seem

applicable

relevant

appreciable

considerable

ardour

passion

arise

occur

aromatic

fragrant

to arrive

to reach

artful

crafty

association

organization

to assure

to guarantee

attractive

appealing

away

absent

awful

terrible

B

backbone

spine

backside

behind, bottom

bad (not good)

poor, naughty

ballot

poll

to bear on sth.

to affect

to beat

to defeat

becoming

fitting

to begin

to start

to behave

to act

believable

plausible

belly

stomach

bendy

flexible

beneficiant

generous

beneficial

favourable

bid

tender

bizarre

weird

blameless

innocent

bloodbath

massacre

bloodless

cold

branch

department

brave

courageous

to bring sth. back

to reintroduce

to bring sth. on

to cause

to bring sb. up

to raise

brow

forehead

bum

backside, behind, bottom

business

commerce, trade

busy (telephone)

engaged

 

C

candy

sweet

to categorize
to categorise (BE)

to classify

charter

constitution

cheesy

corny, tacky

chiefly

mainly

choosy

picky

to chop

to cut

chorus

refrain

citation

quotation

to cite

to quote

class

lesson, course

clerk

receptionist

clever

intelligent

to close

to shut

coiffure

hairstyle

to collapse

to break down

to collect

to gather

comfort

consolation

comic

comedian

commencement

graduation

complete

total

completely

totally

concord

harmony

to condemn

to sentence

confederate

accomplice

to confine

to restrict

conflict

clash

to conform

to comply

to confuse

to mix up

to connect

to associate, to put through (telephone)

considerate

thoughtful

constancy

fidelity

constant

fixed

constitution

structure

construction (lit.)

interpretation

to consult

to refer to

contemporary

modern

continuous

continual

contrary

opposite

convention

conference

to convey

to communicate

to cope

to manage

correct

right

couch

sofa

crook

criminal

crusade

campaign

cube

dice

curative

healing

curler

roller

cussed

stubborn

E

eager

keen

earth

soil

ecocnomic

profitable

egocentric

selfish

to elevate

to raise, to promote

to emphasise
to emphasize

to stress

to encounter

to come across

enormous

huge, immense

to enquire

to investigate

equity

fairness

especially

particularly

essential

fundamental

to establish

to set up

to evaluate

to assess

everlasting

eternal

exactly

precisely

except

apart from

to expire

to run out

to explode

to blow up

extra

additional

F

to fabricate

to manufacture

famend

renowned

fanatic

enthusiast

fantastic

great, brilliant

to float

to drift

fool

idiot

foolish

silly

forehead

brow

to foretell

to predict

formerly

previously

fortunate

lucky

foxy

cunning

foyer

lobby

fragrance

perfume

French dressing

vinaigrette

to function

to operate

I

idler

loafer

if

whether

to ignore

to disregard

illiberal

intolerant

to illuminate

to clarify; to light up

to illustrate

to demonstrate

to imagine

to suppose, to assume

to imitate

to mimic

immediate

instant

immobile

motionless

immoderate

excessive

immodest

conceited

to impact

to affect

impartial

neutral

impasse

deadlock

impassive

emotionless

to impeach

to question

impediment

obstacle

imperative

vital

impolite

rude

incidentally

by the way

inconsiderate

thoughtless

indisputable

indeniable

infamous

notorious

infantile

childish

to infect

to contaminate

inflexible

rigid

inflow

influx

informal

casual

infrequent

rare

inheritor

heir

innocent

harmless

insolvent

bancrupt

to inspect

to examine

instinct

intuition

instructions

directions

insufferable

unbearable

insufficient

inadequate

insupportable

intolerable

insurgent

rebel

intellectual

mental

to intend

to mean

to intensify

to heighten

interplay

interaction

inventory

stock

invoice

bill

to ivolve

to entail

isolated

loney

J

jealous

envious

joy

delight

K

knowingly

deliberately

N

naked

bare

nameless

anonymous

napkin

serviette

to narrate

to relate

a narrative

a story

a native

a local

to near

to approach

necessary

essential

nightfall

dusk

nobility

the Aristocracy

to nominate

to appoint

non-stop

continuous

noon

midday

noted

famous

to notify

to inform

notwithstanding

however

nugatory

worthless

numerous

many

O

obdurate

stubborn

object

thing

obligatory

compulsory

oblique

indirect

omnipotent

all-powerful

obsolete

out of date

off-season

low season

to operate

to function

organic

biological

ornament

decoration

outside

external

to overhaul

to overtake

to overlook

to miss

overseas

abroad

to oversee

to supervise


S

sacristy

vestry

satisfied

convinced

scarcity

shortage

scrumptious

delicious

second

moment

to select

to choose

selection

choice

self-assured

confident

signal

sign

significant

meaningful

silly

foolish

sincere

honest

skull

cranium

soiled

dirty

spotlight

highlight

stable

steady

steady

regular

stupid

silly

substantially

considerably

suggest

propose

sundown

sunset

sunrise

dawn

sure

certain

surroundings

environment

to survive

to outlive

to symbolize

to represent

T

tailored

tailor-made

temper

mood

terror

terrorism

testament

testomony

today

nowadays

torpid

lethargic

touchdown

landing

touchy

sensitive

to transform

to convert

transitority

temporary

transparent

obvious

trustworthy

reliable

twister

tornado

twosome

pair

U

ultimate

final

uncared for

neglected

uncommon

unusual

uncooked

raw

undeniable

indisputable

understandable

comprehensible

unforeseen

unexpected

unfortunate

unlucky

unhurt

unharmed

uninjured

unhurt

unlawful

illegal

unmarried

single

unstated

unspoken

untimely

premature

untrue

unfaithful

unusual

strange

unvoiced

voiceless

uprising

rebellion

usually

generally,normally+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 14:2 PM  توسط  مهدوی نژاد  |